top of page
IMG_2434-copy_RET_NAGY.jpg

SWIM & LEARN - ISKOLAELŐKÉSZÍTŐ CSOPORT

A SWIM AND LEARN KONCEPCIÓ

A Stilianos egyik alapcélja a mozgásba ágyazott preventív jellegű képesség- és készségfejlesztés. Erre építve, mintegy az SHD foglalkozások folytatásaként dolgoztuk ki Swim and Learn tematikánkat.

A gyermekek úszni tanulnak és elsajátítják a sikeres iskolakezdéshez szükséges alapismereteket, fejlődik többek között figyelmük, emlékezetük, részképesség struktúrájuk és gondolkodásuk, nagy- és finommozgásuk, rajzkészségük, bővül ismeretanyaguk, szókincsük, kifejezőkészségük.

A technika ismét unikális. Már maga a vízben történő célzott oktatás is új, azonban mindez úszástanítással kombinálva egyedülálló.

IMG_2320-copy_RET.jpg
SHD_SL.png

A FOGLALKOZÁS JELENTŐSÉGE TÖBBEK KÖZÖTT A FELISMERÉS LEHETŐSÉGE

A Swim and Learn foglalkozássorozattal a részképesség fejlesztésen és az ismeretbővítésen túl ismét lehetőség van arra, hogy amennyiben eltérések, nehézségek feltételezhetők, az oktató és a szülő felismerje és ha komolyabbnak bizonyulnak, még időben, azaz jóval a beiskolázás előtt segítséget kaphasson a gyermek.

AZ ORSZÁG ELSŐ VÍZI ISKOLAELŐKÉSZÍTŐ FOGLALKOZÁSA!

FONTOS TUDNIVALÓK

A 45 perces órákból álló foglalkozássorozat két korosztályra bontott. 4-5 éves és 5-7 éves gyermekek számára lett kidolgozva, részben ismétlődő, egyben tovább fonódó, egymásra épülő, strukturáltan nehezedő feladatsorokkal.  Mintegy a tanév rendjéhez igazodva, a Swim and Learn csoportos órasorozat is jellemzően ősszel kezdődik. A jelentkezők számának függvényében tavasszal is indítunk plusz csoportokat, itt az átmenet valósulhat meg az úszós korba érő gyermekek számára.

Egy szezonban 12 témakört dolgozunk fel, 4-4 alkalommal ismétlődő rendszerben, egyre összetettebb, egymásra épülő feladatokkal. A témakörökhöz kapcsolódó anyag elsajátítását vízben is jól használható kártyák, feladatlapok és rajzolós feladatok segítik.

Minden foglalkozás alkalmával minimum 4 vízi feladatsor szerepel felváltva az úszástanulással. A gördülékeny feladatvégzés érdekében ún. „munkaállomásokat” használunk, melyen mindennek megvan a helye.

IMG_2905-copy.jpg

MUNKAFÜZET,

FELADATLAP

Az órai anyagot otthon kitölthető feladatlappal, munkafüzettel egészítjük ki, melyben ugyanazon rendszerben strukturálva követik egymást a témák és feladatok, mint az uszodai foglalkozásokon. A szülőknek a kiemelt fejlesztési területekről és célokról magyarázatot adunk.

A 4-5 ÉVES

KOROSZTÁLY TÉMÁI:

 • járművek

 • ruhák

 • állatok

 • színek

 • évszakok

 • zöldségek - gyümölcsök

 • formák

 • testrészek, érzékszervek, érzelmek

 • ételek - italok

 • ház helyiségei és bútorok

 • foglalkozások

 • ünnepek

A SZÜLŐK JELENLÉTÉNEK FONTOSSÁGA

A gyermekek az SHD foglalkozásokhoz hasonlóan a szülőkkel vesznek részt a foglalkozásokon, hiszen ebben az életkorban is fontos a közös minőségi idő. A szülők figyelemmel kísérik gyermekük fejlődését, megismerik képességeit, készségeit látják, melyik területen van szüksége gyermeküknek további segítségre, otthoni kiegészítésre, gyakorlásra vagy akár ennél többre.

Mindemellett részt vesznek gyermekük úszásoktatásában is, ahogy az ő gyermekkorukban is gyakran részese volt a család az úszástanításnak.

bottom of page